Компанія I Продукти Приклади конверсії Інформація Пропан/Метан CO2 Для клієнтів Контакти
НОВА ДВОПАЛИВНА СИСТЕМА ДИЗЕЛЬ/ПРОПАН - СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ЄВРО 5
Розрахунок економії
Використовуйте цю функцію для розрахунку економії при використання зрідженого нафтового газу або природного газу замість бензину або дизельного палива

Екологічність автомобіля
Використовуйте цю функцію для визначення екологічності автомобіля
На шляху до майбутнього з низьким СО2
CO2 (вуглекислий газ) є неминучим продуктом способу життя, який ми ведемо сьогодні. Викиди двоокису вуглецю відбуваються в результаті спалювання викопного палива, зокрема:
  • для виробництва електрики
  • на транспорті
  • для опалення будинків
  • в промисловості
Наслідком діяльності людини є викиди парникових газів в атмосферу, формування ізолюючого бар'єру навколо планети, що порушує природний теплообмін в атмосфері, що призводить до перегріву планети.
Діяльність людини впливає на глобальний клімат, тому дуже важливо знайти способи скоротити викиди парникових газів.

Ви можете змінити ситуацію!
Альтернативні види палива, такі як ЗНГ і СПГ, є реальною альтернативою і можливістю в цьому відношенні.
Великою перевагою є те, що вони менше забруднюють навколишнє середовище і / або дають менше викидів парникових газів, ніж бензин або дизельне паливо. Викиди ЗНГ і СПГ нижче, у зв'язку з низьким вмістом в них вуглецю і високим октановим числом.
У порівнянні з бензином, автомобілі, що працюють на природному газі або пропані, забезпечують відповідно скорочення викидів CO2 приблизно на 25% і 20%.
Використання альтернативних видів палива робить нашу планету менш залежною від нафти як основного джерела енергії для транспортних засобів та, не в останню чергу це дешевше, ніж бензин.

Діяти відповідально!
Ми завжди були дуже зацікавлені у веденні бізнесу відповідально для того, щоб завоювати довіру і повагу наших клієнтів, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище і зміну клімату. Це означає, що ми зосереджуємо увагу на всіх етапах виробництва і використання нашої продукції - від сировини до кінцевого продукту, утилізації відходів та продуктів в кінці терміну служби.

Автогаз Італія визнає, що наша діяльність тісно пов'язана з навколишнім середовищем. Правильне управління нашим впливом на навколишнє середовище є одним з наших головних пріоритетів. Наша мета полягає у сприянні сталому розвитку нашої діяльності на всіх рівнях через нашу продукцію, технологічні інновації, ресурси / екологічно відповідальні технології та послуги. Таким чином, ми намагаємося, поліпшити наше середовище проживання, запобігти забрудненню навколишнього середовища, зберегти біосферу нашої планети.
Нашою метою є зробити свій внесок у процвітання нашої планети, поліпшення стану навколишнього середовища для нинішнього і майбутніх поколінь, через нескінченний пошук якості з турботою про навколишнє середовище, що о.AUTOGAS ITALIA s.r.l. Via Raimondo Dalla Costa, 2 - 41122 Modena (Italy) Phone: +39.059.250174 - Fax: +39.059.253571
e.mail:autogasitalia@autogasitalia.it